Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en Kerkrade 

De UVV werkt hier momenteel binnen 12 projecten. 

Halservi
ce Heerlen
De medewerker verstrekt informatie en begeleidt patiënten (en hun begeleiders) naar de diverse afdelingen. 
Werktijden : maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur

Halservice Nieuwe Stijl
Het helpen van patiënten bij het registreren van persoonsgegevens aan digitale aanmeldzuilen.

Halservice Kerkrade
De medewerker verstrekt informatie en begeleidt patiënten en hun begeleiders naar de diverse afdelingen.

Acute Zorg

(Spoedeisende Hulp (SEH), Acute Opname Afdeling (AOA), Eerste Hart Hulp (EHH), Intensive care unit (ICU)

De UVV-medewerkers voeren onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige hand- en spandiensten uit t.b.v. de patiënt. Tevens zorgen zij voor een patiëntvriendelijke opvang in de wachtkamers. Ook de begeleiders van de patiënt krijgen aandacht. Alle werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid en begeleiding van verpleegkundigen.
Werktijden:

AOA maandag t/m zaterdag tussen 9.00 - 20.00 uur. Zondag tussen 12.00 - 19.00 uur.
EHH maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 20. 00 uur.
ICU : maandag t/m vrijdag van 18.00 - 20.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-16.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur 
SEH: maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 21.00 uur. Zaterdag tussen 15.00 - 19.00 uur. Zondag tussen 12.00 - 19.00 uur.

Nierdialyse
De UVV-medewerker geeft aandacht aan de patiënt, assisteert bij de catering (onder strikte aanwijzing van verpleegkundige) en verricht hand- en spandiensten.
Werktijden: maandag t/m zaterdag 8.30 -11.00 en van 13.00 - 15.30 uur

Endoscopie
Het begeleiden van de patiënten naar hun onderzoek
Werktijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 uur en van 12.45 - 15.30 uur

Dermatologie
Het begeleiden van  geopereerde patienten en begeleiding, naar en vanaf de POK naar een wachtkamer op de 4e verdieping in het hoofdgebouw. Houden van gezelschap en verzorging met koffie/thee/middageten .
Werktijden: maandag en woensdag van 8.30 - 12.30 uuren van 11.00 tot 15.00 uur.

Cardiologie
Het schenken van aandacht aan patiënten die langdurig zijn opgenomen. Werktijden: 13.00 - 15.00 uur drie middagen per week 

Interne Geneeskunde
Het schenken van aandacht aan patiénten die langdurig zijn opgenomen, zoals het maken van een praatje, een spelletje of een wandeling. Werktijden : 13.0 - 15.00 uur op maandag, woensdag en donderdag.

Longafdeling
Het schenken van aandacht aan patiënten die langdurig zijn opgenomen en evt. samen lunchen in de voor patiënten bedoelde gemeenschappelijke ruimte bij de liften op de 10e etage. Werktijd: dinsdag en donderdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur. 

Zwangerschapsdagcentrum
Het vervullen van de rol van gastheer/gastvrouw ten behoeve van de patiënten en hun begeleiding.

Pre-operatieve screening
Het helpen van patiënten, die geopereerd moeten worden, bij het invullen van gegevens via een
tablet/I-pad.

NB. UVV is periodiek in overleg met Zuyderland Medisch Centrum over de mogelijke inrichting van nieuwe projecten.