Over UVV Heerlen

UVV afdeling Heerlen/Kerkrade

De UVV, afdeling Heerlen/Kerkrade is werkzaam in Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en Kerkrade. Onze doelstelling is tweeledig.

  • Enerzijds het bieden van zorg en ondersteuning aan verschillende hulpvragers in de zorg- en welzijnssector. Hierbij zijn contactvriendelijkheid, betrouwbaarheid in werken en continuïteit in dienstverlening belangrijke kenmerken.
  • Anderzijds is de UVV een Stichting die vrijwilligers een omgeving biedt om op een zinvolle wijze betekenis te geven aan maatschappelijke betrokkenheid.

Doelgroepen
De UVV richt zich met name op hulpvragers in de zorg- en welzijnssector. Op dit moment zijn wij werkzaam in verschillende projecten bij Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en Kerkrade.

Vrijwilligers worden aangestuurd en begeleid door projectleiders en bestuur.

Beleid
De afdeling Heerlen/Kerkrade werkt met ongeveer 100 medewerkers aan de realisatie van de doelstelling.

De UVV biedt vrijwilligers de mogelijkheid om maatschappelijk betrokken te zijn en actief te zijn in de zorg- en welzijnssector. Ons beleid is erop gericht om een vrijwilliger te plaatsen in een omgeving (project) waar zij/hij, gelet op belangstelling en eventueel eerdere werkervaring, het beste tot haar/zijn recht komt. Daarnaast biedt de UVV de mogelijkheid tot verdere ontplooiing via het volgen van cursussen. Een nieuwe medewerker wordt ingewerkt op haar/zijn project en continu begeleid door een projectleider.

Ons beleid is erop gericht een evenwicht te vinden tussen de eisen van de hulpvrager enerzijds en het leveren van toegevoegde waarde door de UVV anderzijds, hetgeen uiteindelijk moet resulteren in tevreden hulpvragers en vrijwilligers die met plezier en voldoening hun werkzaamheden verrichten.

UVV-Heerlen/Kerkrade
De Unie van Vrijwilligers afdeling Heerlen/Kerkrade richt zich met name op het bieden van ondersteuning en hulp bij projecten binnen het Zuyderland Medisch Centrum Heerlen en Kerkrade.

UVV Heerlen (trans)

Geschiedenis van de UVV Heerlen/Kerkrade
In 1968 startte mevr. Hillebrand-Van der Land op eigen initiatief in Heerlen een UVV-afdeling. Na een wervingsactie telde de UVV-Heerlen 10 medewerksters.

In samenwerking met het Katholieke Vrouwengilde begon men met het tafeltje-dek-je project. De inbreng van de UVV bestond uit de levering van vijf pannensets, het rondbrengen van de sets en het schoonmaken ervan. Daarnaast voerde men besprekingen met de leverancier van de maaltijden van het toenmalige St. Joseph ziekenhuis.

Vanaf 1969 kreeg de UVV in het toen nieuwe De Weverziekenhuis (nu Zuyderland Medisch Centrum Heerlen) een groter werkterrein. In 1975 startte het project Opname. In de loop der jaren zijn hier een groot aantal projecten bijgekomen: Acute Zorg, Oncologie, Nierdialyse, Krantenservice en Rijdende Winkel.

Ook zijn er samenwerkingsverbanden geweest met het Ziekenhuis in Kerkrade, Stichting Sevegram Plataan, Vitalis Parc Imstenrade en Verpleeghuis Bergweide. Deze samenwerkingsverbanden zijn in 2016 beëindigd als gevolg van gewijzigd beleid bij deze instellingen.

Gewijzigd beleid bij het Zuyderland Medisch Centrum heeft er eveneens toe geleid dat de projecten Oncologie en Opname zijn stopgezet evenals de Krantenservice en de Rijdende Winkel.
In de loop van de jaren zijn er wel nieuwe projecten gestart zoals Endoscopie, Dermatologie, het Zwangerendagcentrum, de Pre-Operatieve Screening en Patiëntenbezoek.

Ook zijn de werkzaamheden van de Halservice flink uitgebreid met het helpen bij de aanmeldzuilen, bloedafname en taxipoint.