Organisatie Landelijke UVV

De officiële naam luidt Unie van Vrijwilligers Nederland (UVV Nederland). De vereniging wordt geleid door een algemeen bestuur, dat is gekozen door de leden in een algemene ledenvergadering.

Verdeeld over ruim 17 afdelingen in Nederland ondernemen in totaal 3400 UVV-ers activiteiten waarin door de professionele hulp niet wordt voorzien.

Het doel van UVV Nederland is het behartigen van de belangen van de afdelingen en richting geven aan ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van het vrijwilligerswerk.
De plaatselijke afdelingen hebben een rechtstreekse stem in het beleid van de landelijke organisatie.

De UVV is een Stichting die vrijwilligers de mogelijkheid biedt om in georganiseerd verband, op een zinvolle wijze betekenis te geven aan maatschappelijke betrokkenheid.
Hierbij zijn contactvriendelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van werken belangrijke kenmerken.

Het logo van de UVV geeft uitdrukking aan de veelzijdigheid van het UVV-werk. De drie pijlen staan voor Hart, Hoofd en Handen en zijn het symbool voor de vele pijlen die de UVV op haar boog heeft.

Geschiedenis van de UVV

De UVV kent een lange geschiedenis.
De oorsprong van de organisatie ligt voor de Tweede Wereldoorlog.
In 1938 richtte Dr. Jane de Jong het korps Vrouwelijke Vrijwilligers op omdat de mannen werden opgeroepen om het volk en vaderland te verdedigen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte het korps ondergronds en na de bevrijding werd het de “Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers”.
Zij ontplooiden werkzaamheden die vooruitliepen op de algemeen maatschappelijke functies zoals deze nu door de UVV worden vervuld.
Zij hielpen ook bij het “puinruimen” en de wederopbouw van de maatschappij.