Wij hebben regelmatig behoefte aan vrijwilligers.

Heeft u belangstelling voor een project of wenst u meer informatie? Vul dan het formulier in zoals opgenomen onder het kopje ‘contact’ van deze website.
U wordt dan op een lijst geplaatst en wij nemen contact met u op zodra onze vrijwilligers weer (meer) aan de slag kunnen en er vacatures zijn.
Een omschrijving van de projecten en de inhoud van de werkzaamheden kunt u lezen onder het kopje ‘Projecten’ op deze website.

Bij het project Acute Zorg zijn er vacatures bij

Spoedeisende Eerste Hulp (SEH):
Op dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur,
op donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en
op vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Acute Opname Afdeling (AOA):
Op donderdag van 13.00 tot 17.00 uur en
op vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur.

Bij het project Patiëntenbezoek zijn er vacatures bij

Multi Disciplinaire Trauma Unit (MDTU):
op maandag van 09.15 tot 12.30 uur en
op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur.

Neurologie:
op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Bij het project Halservice is er momenteel 1 vacature op vrijdagmiddag van 12:30 - 16:30 uur.

De medewerker Halservice verstrekt informatie en begeleidt patiënten (hun begeleiders) naar de diverse afdelingen. Tevens helpt hij/zij patiënten bij het registreren van persoonsgegevens aan de digitale aanmeldzuilen.  
                       
Behalve de meer algemene criteria zoals motivatie en representativiteit, zijn klantvriendelijkheid en respectvol kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens van patiënten belangrijke criteria bij onze beoordeling van kandidaten.