Wij hebben regelmatig behoefte aan vrijwilligers.

Heeft u belangstelling voor een project of wenst u meer informatie? Vul dan het formulier in zoals opgenomen onder het kopje ‘contact’ van deze website.
U wordt dan op een lijst geplaatst en wij nemen contact met u op zodra onze vrijwilligers weer (meer) aan de slag kunnen en er vacatures zijn.
Een omschrijving van de projecten en de inhoud van de werkzaamheden kunt u lezen onder het kopje ‘Projecten’ op deze website.

Momenteel zijn er 3 vacatures voor het project Nierdialyse,
1 x op de zaterdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur en
1 x op de zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur.

Verder zijn er vacatures voor de projecten Halservice en Patiëntenbezoek (longafdeling en multidisciplinaire trauma unit).

De medewerker Halservice verstrekt informatie en begeleidt patiënten (en hun begeleiders) naar de diverse afdelingen. 
Werktijden: Maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30 uur en van 12:30 – 16:30 uur.                                       
In verband met de uitbreiding van het takenpakket van de (nieuwe) medewerkers, zijn er sinds 1 oktober jl. vacatures voor 1 of meerdere (maximaal 3) dagdelen per week. De uitbreiding bestaat uit het helpen van patiënten bij het registreren van persoonsgegevens aan de digitale aanmeldzuilen.

In principe zijn alle dagdelen in de week beschikbaar en bespreekbaar.
Behalve de meer algemene criteria zoals motivatie en representativiteit, zijn klantvriendelijkheid en respectvol kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens van patiënten belangrijke criteria bij onze beoordeling van kandidaten.  

De medewerker Patiëntenbezoek geeft aandacht aan patiënten die langdurig zijn opgenomen, bijvoorbeeld door middel van het maken van een praatje, wandeling of spelletje. Bij de longafdeling bestaat daarnaast de mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen.
Werktijden op de longafdeling: dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Werktijden op de multidisciplinaire trauma unit: dinsdag en woensdag van 09:00 uur tot 12:30 uur.